Video Funny Thanh niên giở trò trộm cắp “gắp” ngay cái còng

Thanh niên giở trò trộm cắp “gắp” ngay cái còng

08:35

Đúng là đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma!

(Nguồn: Facebook)

Article bottom ad