Video TV Show Sau chia tay mà nghe bài hát này, khác nào tự xát...

Sau chia tay mà nghe bài hát này, khác nào tự xát muối vào tim?

23:00

Cảm giác người mình từng thương giờ là người xa lạ thực sự không hề dễ chịu, chỉ những ai đã trải qua, mới thấy nó đau như thế nào…

Article bottom ad