Video TV Show “Rùng mình” trước màn diễn chầu văn chuyên nghiệp của ca nương...

“Rùng mình” trước màn diễn chầu văn chuyên nghiệp của ca nương nhí Tú Thanh tại Biệt Tài Tí Hon

17:15

Màn diễn xuất sắc của Tú Thanh đã khiến các vị giám khảo và khán giả trường quay “nổi da gà”.

(Nguồn video: Youtube)

Article bottom ad