Video TV Show Những cặp đôi được khán giả lẫn Ban bình luận ra sức...

Những cặp đôi được khán giả lẫn Ban bình luận ra sức “đẩy thuyền” tại Giọng Ải Giọng Ai

14:15

Đặc biệt nhất có lẽ là cặp đôi cuối cùng, liệu cuộc tái ngộ bất tại Giọng Ải Giọng Ai mùa 3 liệu có khiến cặp đôi cuối “gương vỡ lại lành”?

(Nguồn video: Youtube)

Article bottom ad