Video Funny Khi bạn mua xe mới nhưng đường về nhà thì quá chật...

Khi bạn mua xe mới nhưng đường về nhà thì quá chật và gian nan

15:57

Cảm giác khi mới mua xe, dù sống dù chết, chiếc xe vẫn phải được toàn vẹn là đây!

(Nguồn: Facebook)

Article bottom ad