Video Funny Khi bạn là lực sĩ nhưng chẳng may lại muốn làm thêm...

Khi bạn là lực sĩ nhưng chẳng may lại muốn làm thêm nghề ăn trộm

14:16

Một chiếc xe dựng ngoài đường và đã được khóa cổ kĩ càng, nếu là những tên trộm bình thường chắc chắc sẽ không làm gì được nhưng nếu bạn là lực sĩ thì đó lại là một câu chuyện khác.

(Theo: Không sợ chó)

Article bottom ad