Video TV Show Kha Ly xuất sắc trở thành người đầu tiên “lên đỉnh” của...

Kha Ly xuất sắc trở thành người đầu tiên “lên đỉnh” của Nhanh Như Chớp mùa 2

10:09

Và phần thưởng dành cho Kha Ly sau khi trả lời đúng liên tiếp 10 câu hỏi của chương trình là 20 triệu đồng.

(Nguồn: Youtube)

Article bottom ad