Video TV Show “Hot boy trà sữa” Tấn Lợi casting Thách Thức Danh Hài mùa...

“Hot boy trà sữa” Tấn Lợi casting Thách Thức Danh Hài mùa 6 quyết tâm lấy 250 triệu lần 2?

10:43

Vì nhớ cảm giác được thể hiện tài năng trước hàng triệu khán giả trên cả nước nên Tấn lợi đã quyết định tham gia đợt casting của Thách Thức Danh Hài mùa 6.

(Nguồn: Youtube)

Article bottom ad