Video TV Show Hai mùa tham gia Giọng Ải Giọng Ai, Hoà Minzy vẫn giữ...

Hai mùa tham gia Giọng Ải Giọng Ai, Hoà Minzy vẫn giữ vững danh hiệu “thánh nhọ” là vì đâu?

15:17

Gắn bó hai mùa cùng chương trình nhưng lần nào Hoà Minzy cũng “tay trắng ra về”.

(Nguồn video: Youtube)

Article bottom ad