Video TV Show Giọng Ải Giọng Ai 4: Trấn Thành mừng rỡ vì Kay Trần...

Giọng Ải Giọng Ai 4: Trấn Thành mừng rỡ vì Kay Trần và Quang Trung cuối cùng cũng có vốn làm đám cưới

11:55

Chúc mừng cặp đôi Kay Trần và Quang Trung!

(Nguồn video: Youtube)

Article bottom ad