Video Funny Đúng kiểu “nai vàng ngơ ngác” của mấy đứa hay bị mù...

Đúng kiểu “nai vàng ngơ ngác” của mấy đứa hay bị mù đường

15:23

Trừ 1 điểm đi sai đường nhưng cộng 100 điểm đáng yêu!

(Nguồn: Facebook)

Article bottom ad