Video TV Show “Bà 5 Bống” Duy Khánh sợ điếng người với màn nuốt rắn...

“Bà 5 Bống” Duy Khánh sợ điếng người với màn nuốt rắn “kinh rợn” của nghệ nhân múa bóng rỗi

15:09

Ngoài phần trình diễn khiến người xem “mất hồn”, chú Lê Mình Hùng còn làm cho cả trường quay phải lắng đọng bởi câu chuyện cuộc đời mình.

(Nguồn: Youtube)

Article bottom ad